به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

مراقبت های پس از ایمپلنت دندان

ایمپلنت بوشهر

پس از ایمپلنت دندان، مراقبت‌های دقیق بعد از عملیات اساسی است که به سرعت بهبود و به ثبات دائمی ایمپلنت کمک می‌کند. ابتدا، پس از جراحی، حتماً دستورات پزشک را رعایت کنید . داروهای تجویز شده را به دقت مصرف نماییدچرا که مراقبت های پس از ایمپلنت دندان بسیار مهم می باشند. تغذیه مناسب نیز […]